Zoom dalej rośnie…

Na początku czerwca Zoom podał imponujące wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. (od lutego do kwietnia 2020 r.):

  • Wzrost obrotów o 169% r/r,
  • Liczba firm stosujących Zooma i zatrudniających co najmniej 10 osób zwiększyła się o 354%,
  • Liczba firm wydających więcej niż 100 000 USD rocznie na licencje Zooma wzrosła o 90%.

Zoom przewiduje, że obroty w całym roku wyniosą ok. 1,8 mld USD, co oznaczałoby prawie trzykrotny wzrost obrotów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wyniki te doprowadziły do dalszych wzrostów kursu Zoom na giełdzie: od połowy stycznia 2020 kurs Zooma wzrósł już o 217%. Znacznie gorzej radzili sobie główni konkurenci Zooma. Kurs Microsoft oferującego Teams wzrósł w tym okresie o niecałe 20%, zaś kursy Google (Meets) i Cisco (Webex) spadły po ok. 5%. Security

Warto zwrócić uwagę, że Zoom jest obecnie wyceniany na giełdzie na 68,1 mld USD, co stanowi ok. 35% wartości całego Cisco. W ten sposób Zoom jest w tej chwili wart więcej niż 7 największych linii lotniczych na świecie łącznie.

Jak widać z powyższego wykresu kursy Zooma w ostatnich miesiącach podlegały bardzo dużym wahaniom. Wynikało to z medialnych zarzutów w stosunku do Zooma, że program ten nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w stosunku do programów konkurencyjnych. Fala takich doniesień pojawiła się zwłaszcza na początku kwietnia. Jednak działania podjęte przez Zoom, m.in. wprowadzenie wersji 5.0 pod koniec kwietnia oraz imponujące wyniki za I kwartał doprowadziły nie tylko do ponownego wzrostu zaufania do Zooma na rynkach finansowych, ale też do dalszego wzrostu wyceny i perspektyw rozwoju tej firmy.