Zdalne posiedzenie Rady Pedagogicznej XXX LO w Krakowie za pomocą ZOOM i DTEN

W dniu 7 kwietnia 2020 o godz. 11.00 odbyła się Konferencja Rady Pedagogicznej XXX LO w Krakowie, podczas której nastąpiło zdalne opiniowanie Arkusza Organizacji na rok szkolny 2020/2021. Posiedzenie odbyło się za pomocą programu ZOOM i monitora All-in-One DTEN.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn, zm) – § 11a.1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.”

Ewa Dziekan-Feliksiak
Dyrektor XXX LO w Krakowie

________________

Monitor widoczny na zdjęciu to interaktywny monitor 55″ All-In-One DTEN D7, który ma wbudowaną kamerę, matrycę 16 mikrofonów, 2 głośniki, komputer PC, system WiFi i oprogramowanie Zoom Rooms. Dzięki niewielkiej wadze (23 kg) może być umieszczony na stojaku mobilnym (jak na zdjęciu) i być łatwo przesuwany z miejsca na miejsce. Do rozpoczęcia spotkania wideo wystarczy sygnał WiFi i podłączenie kablem do prądu. Monitor DTEN D7 jest certyfikowany przez firmę Zoom i jest jedynym takim urządzeniem na rynku zaprojektowanym specjalnie pod kątem prowadzenia spotkań Zoom. Więcej informacji na temat monitora DTEN na stronie internetowej www.acnet.com.pl