Zdalne nauczanie po pandemii. Czy to ma jeszcze sens? Jak
wykorzystać systemy wideokonferencyjne w dalszej działalności
szkół i uczelni?

28 lipca 2020 r.
Godzina 11.00 – 12.00
SEMANIARIUM ONLINE
Cena: BEZPŁATNIE

                   Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Nazwa i adres firmy