Plany polskich firm na 2021 rok

Polskie firmy w 2021

Jak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w 2021 roku polskie firmy zamierzają inwestować głównie w bezpieczeństwo sanitarne sprzedaż produktów oraz usług w Internecie i działalność na rynkach zagranicznych.

Według PIE sytuacja kryzysowa skłania przedsiębiorców do przyjęcia strategii „na przeczekanie”. Analitycy podkreślają, że „dla zachowania konkurencyjności potrzebne jest podjęcie przez przedsiębiorstwa decyzji strategicznych dotyczących działań będących odpowiedzią na wyzwania, które niesie obecna sytuacja pandemii, jak i na te, z którymi przedsiębiorstwa będą się musiały zmierzyć po pandemii”.

Badanie przeprowadzone przez PIE w końcu listopada 2020 r. na próbie 1000 firm wykazało, że prawie połowa polskich firm planuje w przyszłym roku wprowadzenie zmian. „Działaniem, które pojawia się w planach firm na 2021 r. jest przede wszystkim inwestowanie w bezpieczeństwo sanitarne. Jeszcze rok temu nie obserwowalibyśmy tak dużego odsetka wskazań tych inwestycji”.

Zdaniem analityków jest to konsekwencja funkcjonowania firm w czasach pandemii, gdy bezpieczeństwo sanitarne jest warunkiem koniecznym do działania na rynku. „W szczególności inwestycje te wskazywane są przez przedsiębiorstwa reprezentujące kulturę, rozrywkę i rekreację (72 proc. wskazań), przetwórstwo przemysłowe (53 proc) czy działalność usługową taką jak fryzjerstwo czy usługi kosmetyczne (52 proc.)” – podkreśla PIE.

Autorzy badania zwracają uwagę, że  ważnym działaniem dla funkcjonowania podczas pandemii jest również wprowadzanie sprzedaży online. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw, reprezentujących informatykę i komunikację (54 proc.) oraz kulturę, rozrywkę i rekreację (52 proc.) chce w przyszłym roku sprzedawać swoje produkty czy usługi przez Internet. Według Tygodnika Gospodarczego PIE „Firmy dbają o relacje z klientami i chcą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Na zacieśnianie relacji z klientami w 2021 r. wskazuje ponad połowa firm sektora budownictwa, handlu, transportu i gospodarki magazynowej, czyli sektorów, które mniej niż inne ucierpiały podczas pandemii. Nowe produkty i usługi pojawią się głównie w firmach o działalności związanej 5 Tygodnik Gospodarczy PIE 30 grudnia 2020 r. z kulturą i rozrywką (64 proc. wskazań), która należy do branż najbardziej dotkniętych przez pandemię”.

Blisko połowa przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa planuje na przyszły rok działania związane z podnoszeniem kompetencji pracowników. PIE podkreśla, że „popularna w czasie pandemii praca zdalna będzie też towarzyszyć pracownikom w przyszłym roku, a na planowane inwestycje w sprzęt i oprogramowanie do pracy zdalnej wskazują przede wszystkim przedsiębiorcy związani z działalnością informatyczną i komunikacyjną oraz jednostki działające w kulturze, rozrywce i rekreacji”.

Według badania „pandemia w pewnym stopniu zwiększyła chęć rozszerzania przez firmy zakresu działania na rynki zagraniczne. Plany działalności na rynkach zagranicznych w 2021 r. deklarują przede wszystkim firmy budowalne, branży logistycznej, przetwórstwa przemysłowego.” 42 proc. firm działających w kulturze oraz rozrywce i rekreacji chciałaby prowadzić działalność na rynkach zagranicznych. Jak podaje PIE „niewątpliwie ułatwia to konieczne w okresie pandemii przeniesienie działalności do sieci”.

Źródło: opracowanie własne PIE (https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/12/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_52_2020.pdf)

Według PIE „firmy, które zostały mocniej dotknięte przez pandemię są bardziej skłonne do podejmowania nowych działań w 2021 roku”. Jednocześnie badacze zauważają, że „w jednej z najbardziej dotkniętych przez pandemię branż – zakwaterowanie i gastronomia – stosunkowo niewiele firm zamierza je podejmować, z wyjątkiem zacieśniania relacji z klientami i inwestycji w bezpieczeństwo sanitarne”. Z kolei większość firm z branży kultury i rozrywki, budowlanych i przetwórstwa przemysłowego planuje aktywność w przypadku większości tych działań.

Jak wynika z badania, korzystne jest to, że  „stosunkowo niewiele firm planuje w przyszłym roku redukcje zatrudnienia i wynagrodzeń”.

Źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/12/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_52_2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.