Obsługa wydarzeń online

Obraz sali wideokonferencyjnej podczas trwania spotkania.

Do naszej oferty wprowadziliśmy obsługę wydarzeń online oraz wydarzeń odbywających się hybrydowo. Zajmujemy się przygotowaniem wydarzenia, obsługą w trakcie trwania, a także doborem i wypożyczeniem odpowiedniego sprzętu oraz licencji Zoom lub BlueJeans.

Obsługujemy miedzy innymi konferencje, szkolenia, webinaria, posiedzenia rad nadzorczych bądź wspólników, posiedzenia urzędów gmin, otwarcia bądź zakończenia roku akademickiego, promocje marketingowe. Obsłużymy konferencje odbywające się wyłącznie zdalnie, ale także te, które odbywają się hybrydowo. Zaopatrzamy sale konferencyjne w sprzęt odpowiedni do prowadzenia wideokonferencji np. monitory interaktywne All-In-One, kamery śledzące lektora czy profesjonalne systemy nagłośnieniowe. Zajmujemy się przygotowaniem całego wydarzenia wraz z wyborem odpowiedniej licencji Zoom bądź BlueJeans oraz dostosowaniem ustawień. Podczas wydarzenia przez cały czas obecni są nasi eksperci, którzy obsługują wydarzenie oraz czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem.

Obsługa wydarzenia online obejmuje:

Przygotowanie wydarzenia:

 • Ustalenie zasad przeprowadzenia wydarzenia on-line
 • Wybór optymalnej licencji (Zoom Meeting, Zoom Webinars lub BlueJeans Events)
 • Ustalenie zasad rejestracji uczestników
 • Wygenerowanie linków do rejestracji i do spotkania
 • Ustawienie opcji bezpieczeństwa
 • Przygotowanie ankiet/głosowań
 • Uruchomienie opcji tłumaczenia symultanicznego
 • Podstawowe szkolenie prelegentów w zakresie korzystania z Zooma bądź BlueJeansa
 • Kontrola dźwięku i wideo prelegentów
Obsługa konferencji „Trade & Customs Compliance Conference” w Warszawskiej Szkole Zarządzania
Obsługa konferencji „Trade & Customs Compliance Conference” w Warszawskiej Szkole Zarządzania

Asysta w czasie wydarzenia:

 • Wpuszczanie osób na spotkanie
 • Udostępnianie praw do wystąpienia poszczególnym prelegentom
 • Kontrola przebiegu spotkania
 • Reakcja w przypadku prób zakłócenia przebiegu wydarzenia
 • Wyświetlanie/udostępnianie prezentacji
 • Przeprowadzenie ankiet/głosowań
 • Wyświetlanie materiałów reklamowych sponsorów
 • Odpowiadanie na pytania techniczne od uczestników wydarzenia (zwłaszcza w czasie dołączania do wydarzenia)
 • Obsługa czatu i Q&A (pytania i odpowiedzi)
 • Nagrywanie wydarzenia i udostępnianie nagrania po konferencji
 • Transmitowanie spotkania w mediach społecznościowych
 • Udostępnienie raportów z wydarzenia po jego zakończeniu
Obsługa rozpoczęcia roku akademickiego w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu
Obsługa rozpoczęcia roku akademickiego w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu

Wypożyczenie sprzętu do obsługi wideokonferencji:

 • Transport sprzętu do miejsca wideokonferencji
 • Montaż sprzętu
 • Dostosowanie ustawień sprzętu
 • Obsługa sprzętu podczas wydarzenia

Wypożyczenie licencji Zoom Meeting, Zoom Webinars bądź BlueJeans Events (dla 500 bądź więcej uczestników)

Aby poprosić o wycenę usługi lub dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu:

Tel: 22 863 81 19

E-mail: marketing@acnet.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.