Nowe funkcje Zooma dla nauczycieli

Zoom posiada szereg dodatkowych funkcji do poprawy zarządzania nauczaniem zdalnym oraz hybrydowym. Oto cztery nowe funkcje, które ułatwią Ci uczenie poprzez Zoom.


Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uGgwpOQRK80

Utworzenie wirtualnej klasy

Co to jest: Video reordering

O funkcji: Zoom umożliwia widok nawet 49 uczestnikom jednocześnie. Teraz możesz łatwo przeciągać i upuszczać kafelki wideo oraz zmieniać kolejność wyświetlania studentów w widoku Galerii. Widok ten jest zablokowany w stałej konfiguracji, dzięki czemu nie zmienia się, nawet gdy nowa osoba mówi lub wchodzi do wirtualnej klasy.

Jak to pomaga: Możesz przeciągać i upuszczać studentów na wirtualną tablicę miejsc – i poprosić studentów o podążanie za Twoim widokiem, aby uzyskać niestandardowy układ miejsc, który wszyscy będą widzieć. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zajęć, które polegają na „chodzeniu po sali” w określonej kolejności lub pracy w wirtualnych grupach.

Video reordering
Źródło: https://lh4.googleusercontent.com/RTLCZw–cBu5mcP8wRTzdPbUCU5i5xoRkhqPgunNlnkEqRv0CnY1VUOjJL0duDSIcJK6Vkxf7A1KQTnNF4zPlxcFN51Ni_popfNRDMXWfqxkwydqrk2H5QiwWAVx5tGLOWL9W7xs

Lepsze wsparcie dla uczniów głuchych i niedosłyszących

Co to jest: Multi-pinning

O funkcji: Funkcja Pin Video umożliwia wyłączenie aktywnego widoku mówcy i wyświetlania tylko przypiętych filmów w indywidualnym widoku. Dzięki funkcji „multi-pinning” organizator spotkania może przypiąć do ekranu maksymalnie dziewięciu innych uczniów w ich niestandardowym widoku osobistym. Uczniowie mogą też przypiąć do dziewięciu innych filmów za zgodą nauczyciela.

Jak to pomaga: Nauczyciele oraz uczniowie używający języka migowego niekoniecznie będą występować jako aktywni mówcy w klasie Zoom. Uczniowie głusi lub niedosłyszący mogą przypiąć do ekranu zarówno nauczyciela, jak i tłumacza, aby nauka była bardziej przystępna. Jeśli nauczyciel podświetli ekran, przypięte filmy uczniów nadal pojawiają się u góry w ich poprzedniej kolejności.

Multi-pinning

Źródło: https://lh4.googleusercontent.com/-Rx0VfwmHoSoGpHHz-qUDRMxbnIcR_rMn4nhRXivNFUh0KZmom52sYVBJ3UaYcXCQSjrPVWiLVBKRuTrz7NSAnR46shAME8zLW5qQ5VVZA_rw0bPmRayv4PhHh548oJrFkwejKBs

Wybór prezenterów i poprawa pracy grupowej

Co to jest: Multi-spotlight

O funkcji: Nauczyciele mogą teraz wyróżnić do dziewięciu uczestników podczas sesji Zoom, aby cała klasa mogła ich zobaczyć.

Jak to pomaga: Multi-spotlight pozwala na stworzenie własnego, skupionego widoku grupy, który jest widoczny dla całej klasy. Ten widok jest świetny, gdy chcesz, aby wybrana grupa uczniów zaprezentowała się razem na zajęciach.

Multi-spotlight

Źródło: https://lh4.googleusercontent.com/FDtXhi5FA07Jgb8wTv4HwAbqk694wfD8mZYcL12SAmb_7xRmOT6xASttD1ob06ZGydRfGzbDYlZTHZ6HHmSZ6OKPUbaXdjPUjFJC8K1gH_G6E_VJdxTljlsJV8iw85cmfoX4nkSM

Łatwiejsze zarządzanie opcją unmuting

Co to jest: Unmute with Consent

O funkcji: Dodaliśmy funkcję unmute mikrofonu z zezwoleniem, w której nauczyciele mogą poprosić o włączenie mikrofonu dla swoich uczniów tylko raz i przeniesienie tego zezwolenia do innych klas.

Jak to pomaga: Po wyrażeniu zgody przez ucznia lub rodzica, uprawnienie to jest przenoszone na wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela. Więc za każdym razem, gdy ten uczeń dołącza do klasy prowadzonej przez tego nauczyciela, zawsze może on włączyć uczniowi głos, zamiast za każdym razem pytać o pozwolenie.

Unmute with Consent

Źródło: https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2020/09/who-can-unmute-you.png

Uczniowie lub rodzice mogą zarządzać listą i osobami którym udzielili zgody na wyłączenie wyciszenia, korzystając ze strzałki „up” ikony mikrofonu. Kliknij „View People Who Can Unmute You”, aby zobaczyć wszystkie osoby, które mają uprawnienia do anulowania wyciszenia. Można również w każdej chwili cofnąć pozwolenie na wyłączenie wyciszenia z ustawień klienta Zoom w zakładce Audio.

Źródło: https://lh6.googleusercontent.com/GE71o6ShNdnvAyJ77xxuh8wTzw_uaN5y2KTimefwA2vcVgY7UIRe_DJknVKTkUVm0kwz6cmHuvHzO1dbmnKhjInEPUpAlxFCYw1JiDa9ClbE0wy3-9D1i7iAs7NxuzHmidntN8iP

Inne wskazówki dotyczące zarządzania zajęciami Zoom

Nauczyciele mają również wiele innych środków do zarządzania swoimi klasami Zoom. Za pomocą ikony Bezpieczeństwo możesz uniemożliwić uczniom:

  • Udostępnianie ekranu
  • Zmiany swojej nazwy
  • Wysyłanie czatu do całej klasy
  • Włączenie głosu

Po prostu rozpocznij spotkanie, kliknij ikonę bezpieczeństwa na pasku narzędzi spotkania i usuń zaznaczenie którejkolwiek z tych opcji. Uwaga: Odznaczenie opcji „Chat” nadal umożliwia uczniom rozmowę z nauczycielem, tylko nie ze sobą nawzajem.

Źródło: https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2020/09/security-icons.png

W ramach tej samej ikony zabezpieczeń możesz również zablokować wirtualną salę lekcyjną po rozpoczęciu lub gdy wszyscy uczniowie są uwzględnieni, a także włączyć poczekalnię, jeśli nie została aktywowana przed zajęciami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.