Nowe funkcje i aktualizacje Zoom: ulepszona kontrola slajdów, zaawansowane ankiety, tryb koncentracji

Obraz przedstawia grupę osób podczas pracy zespołowej z wykorzystaniem laptopa

W nowym roku na Zoomie pojawiły się nowe aktualizacje i funkcje. Funkcje te pomogą dodać osobisty charakter do cyfrowych spotkań i wydarzeń oraz przenieść działania związane z obsługą klienta na wyższy poziom. Zoom rozszerzył również możliwość włączenia automatycznych aktualizacji w aplikacji Zoom. Pozwala to uzyskać dostęp do najnowszych funkcji Zoom, gdy tylko będą dostępne.

Aplikacja Zoom obsługuje teraz język polski. Domyślnie Zoom dopasuje język do języka systemu operacyjnego (jeśli jest obsługiwany), ale użytkownicy mogą również ręcznie wybrać język.

Poniżej przedstawiamy kilka najnowszych funkcji:

Ulepszona kontrola slajdów

Prezenter, który udostępnia prezentację na spotkaniu lub konferencji online może przekazać kontrolę nad udostępnionym materiałem innym uczestnikom. Mogą oni wtedy kontrolować pokaz slajdów. Dzięki temu nie trzeba prosić prezentera o zmianę slajdu, co zazwyczaj zakłóca przebieg spotkania oraz prezentacji. Kontrola slajdów może być przyznana wielu uczestnikom spotkania lub wielu panelistom podczas webinaru.

Aby włączyć przekazanie kontroli należy zalogować się na swoje konto na stronie zoom.us. Przejść do podstawowych ustawień spotkania, następnie włączyć opcję Sterowanie slajdami.

Podczas udostępniania prezentacji na spotkaniu wystarczy kliknąć ikonę Sterowanie slajdami na pasku narzędzi i zaznaczyć osoby, które będą mogły kontrolować prezentację.

Uwaga: ta opcja będzie dostępna tylko w trybie prezentacji.

Po przypisaniu możliwości sterowania slajdami do uczestnika, zachowa on kontrolę tak długo, jak będzie trwało udostępnianie. Kontrolki slajdów znikną po wyjściu z trybu prezentacji, ale pojawią się znów po ponownym rozpoczęciu prezentacji. Można cofnąć dostęp danej osobie, klikając jej imię i nazwisko na liście, lub cofnąć cały dostęp, klikając przycisk Zatrzymaj sterowanie slajdami lub całkowicie przerywając udostępnianie.

Aktualizacje Zoom - Sterowanie slajdami - przekazanie kontroli

Uwaga: Funkcja obecnie jest w fazie testów i może nie działać poprawnie na każdym koncie.

Ankiety i quizy

Gospodarze spotkań i webinarów mają teraz więcej opcji tworzenia ankiet, co stwarza zdecydowanie więcej możliwości. Podstawowa funkcja ankiet umożliwia tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Natomiast w zaawansowanych ankietach dodano opcje dopasowania, wyboru rankingowego, krótkiej i długiej odpowiedzi. Możesz również ustawić poprawne odpowiedzi, aby ankieta działała jako quiz.

Aktualizacje Zoom - Tworzenie Quizu Zoom

Podczas spotkania można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Pełne szczegóły wyników ankiety, takie jak odpowiedzi każdego uczestnika i czas przesłania, są zawarte w raportach z ankiet, które są domyślnie dostępne po spotkaniu. Można je również udostępnić podczas spotkania na żywo. Ankiety można także przeprowadzić anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiet.

Tryb koncentracji

Tryb koncentracji został zaprojektowany z myślą o cyfrowym środowisku. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą pozostać uważni lub pracować nad swoimi zadaniami bez rozpraszania się widokiem innych osób i ich zadaniami. Ta funkcja umożliwia gospodarzowi i współgospodarzowi widok wszystkich uczestników, natomiast uczestnicy nie mogą widzieć się nawzajem. Obejmuje to również udostępnianie ekranu. Gospodarz i współgospodarz mogą wyświetlać i przełączać się między udostępnionym ekranem każdego uczestnika. Podczas gdy uczestnicy mogą wyświetlać tylko własne treści. Jeśli gospodarz stwierdzi, że zawartość uczestnika powinna zostać udostępniona innym, może łatwo rozpocząć udostępnianie ekranu uczestnika innym.

Aktualizacje Zoom - Włączanie trybu koncentarcji

Poza gospodarzem, współgospodarzami i uczestnikami wyróżnionymi przez gospodarza, uczestnicy w trybie koncentracji mogą nadal oglądać własne wideo, ale widzą tylko imiona innych uczestników.

Jeśli ta opcja jest włączona w ustawieniach na stronie Zoom.us, gospodarze mają również możliwość planowania spotkań w trybie koncentracji. Dzięki czemu spotkanie automatycznie rozpoczyna się z włączonym trybem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w Zoomie lub poznać inne funkcje – zapisz się na szkolenie.