Jak zaktualizować Zoom Meeting Client do wersji 5.0?

W systemie:

Windows 10:

  1. Wyszukaj aplikację Zoom klikając znaczek „Windows”
  2. Wpisz Zoom i uruchom aplikację

Mac:

Mac: kliknij ikonę wyszukiwania (w prawym górnym rogu ekranu Mac) i wpisz Zoom. (Możesz także użyć klawisza Command + spacja, aby otworzyć funkcję wyszukiwania). Znajdź Zoom na liście w „Aplikacje”, a następnie uruchom.

Windows i Mac

Gdy aplikacja uruchomi się klikamy w górnym prawym rogu ikonę Użytkownika. Rozwinie się menu kontekstowe, gdzie wybieramy opcję „Check for Update”

Kliknij przycisk „Update” i zaczekaj na ukończenie procesu aktualizacji.

Gratulacje Twoja aplikacja Zoom Meeting Client została zaktualizowana do najnowszej wersji 5.0!