Jak korzystać z aplikacji Prezi Video podczas spotkań na Zoomie?

Zoom i Prezi Video

Dzięki możliwości połączenia różnych aplikacji z Zoomem, spotkania i wideokonferencje  mogą być jeszcze bardziej interesujące. Na stronie Zoom App Marketplace obecnie znajduje się ponad 1000 różnych aplikacji, które można zainstalować i połączyć z Zoomem. Jedną z takich aplikacji jest Prezi Video, która umożliwia udostępnianie swoich treści, pomysłów, prezentacji, a także obrazu ze swojej kamery na jednym ekranie.

Prezi Video to narzędzie do komunikacji wizualnej, które umożliwia nakładanie wizualizacji na ekran obok siebie, dzięki czemu można prowadzić bardziej interesujące oraz interaktywne wideokonferencje. Dołączając do spotkań wideo, nie trzeba wybierać między udostępnianiem ekranu a widoku ze swojej kamery.

To narzędzie bardzo dobrze sprawdzi się podczas prezentacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych w firmach, pokazów produktów, szkoleń itp. Pozwala na prezentowanie treści bez utraty interakcji twarzą w twarz. Prezi Video jest wykorzystywana również w edukacji. Sprawia, że nauka jest bardziej interesująca, a lekcje interaktywne.

Prezi Video

Jak włączyć prezentację za pomocą Zoom i aplikacji Prezi Video?

Aby zainstalować aplikację Prezi Video należy wejść na stronę Zoom Marketplace, zalogować się na swoje konto Zoom i nacisnąć przycisk instalacji: https://marketplace.zoom.us/apps/nVL7S39bQ6-dcJafmC5cng .

W aplikacji Prezi Video istnieje wiele różnych sposobów udostępniania treści. Można zaimportować plik Power Point lub prezentację Prezi i przekonwertować go na wideo. Można również użyć wcześniej nagranego pliku wideo lub stworzyć go od początku w aplikacji. Aby uzyskać dostęp do wcześniej nagranych filmów, otwórz pulpit nawigacyjny online Prezi Video. Kliknij listę rozwijaną w podglądzie miniatur i wybierz Wideokonferencje. Spowoduje to otwarcie wideo bezpośrednio w aplikacji Prezi Video. Gdy plik wideo jest gotowy, wystarczy kliknąć opcję Konferencja wideo u dołu ekranu i wybrać Zoom w okienku, które się pojawiło.

Aplikacja Prezi Video

Jak rozpocząć spotkanie lub dołączyć do niego z aplikacji Prezi Video?

Aby rozpocząć spotkanie lub dołączyć do spotkania bezpośrednio z aplikacji Prezi Video, należy zalogować się na swoje konto Zoom. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie do aplikacji Prezi. Teraz można już rozpocząć nowe spotkanie lub dołączyć do istniejącego, podając jego link albo identyfikator spotkania i hasło (jeśli jest to konieczne). Po dołączeniu do spotkania będzie można zobaczyć siebie oraz swoje treści na Zoomie. Aby poruszać się po swojej prezentacji należy przejść do aplikacji Prezi. Po zakończeniu spotkania i prezentacji wideo wystarczy kliknąć opcję Zakończ konferencję wideo w lewym dolnym rogu lub zamknąć aplikację Prezi Video. Należy pamiętać, że zakończy to również spotkanie Zoom (dla innych uczestników, jeśli jesteś gospodarzem). Aby przestać udostępniać swoje treści bez kończenia spotkania, należy przełączyć się na widok Tylko kamera w lewym dolnym rogu.

Spotkanie Zoom

Jak korzystać z Prezi Video podczas spotkania na Zoomie?

Aby włączyć kamerę z aplikacji Prezi Video podczas wideokonferencji na Zoomie, należy kliknąć strzałkę obok ikony Stop Video na dolnym pasku i wybierać z listy kamer Prezi Video Virtual Camera. Następnie wrócić  do aplikacji Prezi Video i kliknąć Video Conferencing, aby ustanowić połączenie między Prezi Video i Zoom. W aplikacji powinien pojawić się podgląd prezentacji na Zoomie. Oznacza to, że połączenie działa i można poruszać się po swoich treściach za pomocą przycisków – strzałek w Prezi. Po zakończeniu prezentacji wideo wystarczy po prostu wrócić do ustawień kamery w Zoom. Następnie przełączyć się z powrotem na domyślną kamerę internetową, aby zatrzymać udostępnianie z aplikacji Prezi.

Prezi Video w Zoomie

Jeżeli chcesz poznać także inne funkcje Zooma – zapisz się na szkolenie, a wszystkiego Cię nauczymy.

Szkolenia:  https://zoom-polska.pl/szkolenia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.