Bezpieczne zajęcia lekcyjne z ZOOM

 1. Kontroluj dostęp do klasy wirtualnej – Przede wszystkim musisz wiedzieć, czy w klasie znajdują się osoby zaproszone przez Ciebie do udziału w zajęciach!
  • Korzystaj z opcji „Poczekalnia” („Waiting Room”). Nawet jeżeli ktoś zna numer pokoju i hasło, to nie dostanie się do klasy bez Twojej dodatkowej akceptacji.
  • Żądaj od uczniów podpisywania się swoim imieniem i nazwiskiem, a nie jakimiś kodami. Jeżeli trzeba, każ im zmienić podpis widoczny na ekranie na początku zajęć. Ułatwi to kontrolę, kto uczestniczy w zajęciach.
  • Proś o włączenie wideo i pokazanie twarzy, żeby się upewnić, kto jest rzeczywiście podłączony.
  • Usuwaj ze spotkania nieznane Ci osoby lub te, które nie stosują się do Twoich wymagań. Osoby takie nie będą już mogły wrócić do klasy!
 2. Kontroluj przebieg zajęć według Twoich zasad – To jest Twoja klasa, więc zajęcia muszą się odbywać według zasad narzuconych przez Ciebie, a nie przez uczniów!
  • Zablokuj uczniom możliwość włączania przez nich głosu w czasie zajęć.
  • Zablokuj uczniom możliwość współdzielenia ekranu.
  • Zablokuj uczniom możliwość czatowania między sobą.
  • Wprowadź zasadę, że osoby, które chcą zadać pytanie mogą to robić tylko za pomocą przycisku „podnieś rękę” („Raise hand”) albo za pomocą czata do Ciebie.
  • Włączaj uczniom głos lub możliwość współdzielenia materiałów na ekranie tylko indywidualnie i tylko wtedy, gdy tego chcesz.
 3. Nagrywaj zajęcia – Nie obawiaj się nagrywać zajęć!
  • Informacja, że zajęcia są nagrywane spowoduje mniejszą skłonność uczniów do robienia „psikusów”.
  • Gdyby w czasie zajęć coś się niespodziewanego zdarzyło będziesz mieć dowód w postaci nagrania.
  • Nagrane zajęcia możesz później umieścić w swoich materiałach na stronie szkoły, żeby uczniowie (także ci nieobecni) mogli do nich wrócić.

Skontaktuj się z nami!

Powiemy Ci jak bezpiecznie korzystać z systemu Zoom i jak w 2 dni wdrożyć Zoom do zdalnego nauczania w Twojej szkole.